panver-logo

“Pfeifer предлага решения за всички възникнали проблеми и изисквания при подемно-транспортни операции. Предлаганите решения са както стандартни, така и за екстремни приложения. Те отговарят на изискванията към съответните продукти и са с възможно най-ниската цена в съзвучие с тези изисквания. Намирането на най-доброто решение за съответния продукт или проблем започва със запознаването на предлагания асортимент.

Чрез Pfeifer каталога ние предлагаме едно разширяване на Вашите познания и Ви насочваме към нашите продуктови области, както следва:

  • Транспортни и подемни уреди
  • Товароносещи клеми
  • Товарозахващащи и обръщателни уреди
  • Текстилни сапани
  • Въжени сапани
  • Верижни сапани
  • Опорни захватни елементи
  • Въжета и принадлежности
  • Сигурно закрепване на товарите
  • Оборудване осигуряващо сигурност “

За повече информация се звържете на телефон +359 887 397 778!