Вермикулит от фирма Панвер ООД

Предлагаме вермикулит произведен от фирма Techno Physik – Германия. Вермикулита е огнеупорен изолационен материал устойчив до 1100°C. Използва се най-често като заместител огнеупорните тухли в горивните камери на камини и пчеки.

Предлагаме различни размери листи, дебелини и плътности на вермикулита.