Високотемпературноустойчиви бои от фирма Панвер ООД

Бои за камини, кюнци и котлони в различни цветове, издъжащи до 600°C