Високотемпературноустойчиви бои 1

Бои за камини, кюнци и котлони в различни цветове, издъжащи до 600°C